Home/Serveis

Serveis jurídics
i empresarials

Quan neix un projecte empresarial o individual són necessàries múltiples gestions i es generen obligacions amb les administracions Públiques i amb  tercers. Per això, cal un full de ruta i un equip de professionals que doni suport al projecte des del principi, que el defensi i entengui les necessitats de l’empresari o professional.

Amb l’experiència acumulada i una visió multidisciplinar, facilitem l’evolució de qualsevol projecte professional o empresarial, aconsellant la solució  òptima i adaptant-nos a les seves necessitats per col·laborar en el seu creixement.

Ens ajustem a les necessitats diverses dels nostres clients, tot oferint diferents modalitats de serveis.

IMB Grup disposa d’un departament específic de Gestions i Tramitacions, que ofereix els serveis en matèria fiscal, laboral, comptable, mercantil i financera imprescindibles per mantenir la situació tributaria al dia, tant a les Empreses com a les Persones.

A IMB, oferim aquests serveis adaptant-nos a les necessitats actuals de tarifes competitives adaptades a cada cas, rapidesa i qualitat gràcies a l’ús de les noves tecnologies, al nostre mètode de treball i a l’experiència dels professionals que formen part de la nostra firma.

Addicionalment, per aquells professionals i empresaris que prefereixin externalitzar els serveis administratius, comptables i de gestió diària, oferim un servei d’Outsourcing administratiu que adaptem a les necessitats de cada client, escalable i a tarifes competitives que permeten al professional o empresari beneficiar-se de la professionalitat d’un equip que recolza el seu core business i que potència la qualitat del seu servei: l’emissió de factures, el control de pagaments, les gestions amb entitats bancàries, etc. poden ser una càrrega afegida quan un professional o pime ha de focalitzar-se en el seu negoci.

A IMB Grup, oferim un servei d’Outsourcing adaptat 100 per 100 a les necessitats de cada client.

L’equip de IMB Grup, format per advocats i consultors, assessoren les empreses i les persones físiques en el acompliment de la llei. La nostra filosofia  és fer un assessorament preventiu, anticipant-nos als problemes, orientat al client per tal de minimitzar les possibles deficiències.

Els nostres professionals, advocats i consultors, tenen experiència en desenvolupar funcions directives temporals en les àrees funcionals financera,  personal, RRHH, administratiu i organització, en empreses de diferents sectors.

Coneixen el funcionament intern de les empreses i poden ajudar en moments de canvis o crisis empresarials, en projectes temporals, en la creació de nous departaments, en l’expansió del negoci i en la transició d’empreses familiars.

Per a més informació us podeu descarregar el dossier:

Serveis d’Interim Management

Els professionals d’IMB Grup representen les empreses i les persones davant de l’administració pública i dels Tribunals de les diferents jurisdiccions, portant la direcció de contenciosos en els  diferents òrgans administratius i judicials, segons la matèria.

IMB Grup disposa d’una llarga trajectòria en el desenvolupament de serveis per a l’Empresa Familiar i de professionals amb una formació jurídica i  econòmica sòlida en aquesta matèria. Les empreses familiars requereixen assistència jurídica, no només pel que fa als seus negocis, sinó també  pel que fa a l’organització de les relacions de la família amb l’empresa i dins de la mateixa família.

D’aquesta manera, a IMB Grup oferim serveis  específics per a les diverses tipologies d’empresa familiar:

Protocols familiars: assessorament en la negociació, la redacció i la implantació de  protocols familiars o acords de socis. Reglamentació del consell d’administració.

Organització del patrimoni familiar: assessorament en la  reorganització del patrimoni familiar (societari, immobiliari, etc.) des de la planificació fiscal fins a la formalització documental. Constitució de  hòldings, fundacions, etc.

Planificació de la successió: assessorament en la planificació de la successió patrimonial, consultoria del canvi  generacional, elaboració de testament i pactes successoris, formalització de donacions, permutes, compravendes o altres negocis jurídics que  permetin formalitzar el traspàs del patrimoni familiar d’una generació a una altra.

Capítols matrimonials i pactes de convivència: assessorament en  l’elaboració d’acords matrimonials o de parella per als membres de la família empresària.

Fiscal: estudi del tractament fiscal de l’empresa familiar i  dels membres de la família empresària.

Fórmules de retribució: estudi i implantació de fórmules de retribució per als membres de les empreses familiars, tant si en són gestors com si no,  amb l’objectiu que les fórmules esmentades, tot respectant les pautes de funcionament de les empreses i les mateixes famílies, esdevinguin tan  eficients com sigui possible des d’un punt de vista fiscal.

Consells de família: anàlisi i plantejament. Redacció i implantació de reglaments de  funcionament. Posada en marxa i acompanyament.

IMB Grup ofereix un servei de 360°, tot acompanyant les empreses que s’implanten en territori espanyol en els aspectes laborals, fiscals, mercantils i en matèria d’estrangeria, amb la preparació d’un projecte personalitzat per a cada client i procedència.

Quan un treballador es trasllada a l’Estat espanyol amb una empresa estrangera o quan una empresa de l’Estat espanyol contracta un treballador estranger, hi ha implicacions jurídiques en l’àmbit laboral, de Seguretat Social i d’estrangeria, en concret l’anàlisi del règim jurídic aplicable al trasllat, dels tràmits a efectuar al país d’origen, l’acord d’expatriació, la legislació aplicable al contracte de treball i la jurisdicció competent en cas de conflicte així com aspectes de Seguretat Social, com ara el trasllat des de països de la UE i països no comunitaris amb conveni bilateral de Seguretat Social amb l’Estat espanyol, o també el trasllat des de països no comunitaris sense conveni bilateral de Seguretat Social amb l’Estat espanyol.

Oferim assessoria mercantil i fiscalitat de l’empresa, per estudiar la fórmula societària idònia de la filial, l’emmarcament fiscal dels treballadors desplaçats a l’Estat espanyol (IRPF / IRNR), l’aplicació de règims especials per a expatriats, relacions matriu-filial (valoració d’operacions, preus de transferència, contractes matriu-filial, etc.), l’aplicació de convenis per evitar la doble imposició internacional, els establiments permanents i totes les obligacions informatives i de declaracions necessàries per complir la normativa espanyola.

Àrees de pràctica

IMB Grup s’estructura en diverses àrees de treball especialitzades, reforçades amb la feina multidisciplinària de tot l’equip. L’atenció directa i  personalitzada i el treball en equip dels professionals de cada àrea de pràctica ens permeten fer un seguiment integral de les diverses situacions que  afecten empreses i particulars.

Laboral
Tributari
Mercantil
Marítim i transport
Civil
Internacional