Home/Qui som

Despatx multidisciplinar

IMB Grup és un despatx multidisciplinar que ofereix serveis jurídics i econòmics integrals a l’empresa i a les persones, enfocat al món de la petita i mitjana empresa i l’empresa familiar, amb particular atenció a l’àmbit internacional i a l’economia del coneixement, a partir d’una àmplia experiència en l’assessorament de l’empresa familiar i l’empresa innovadora.

El nostre equip

L’atenció directa i personalitzada als nostres clients i el treball en equip dels professionals de cada àrea de pràctica ens permet fer un seguiment integral de les diferents situacions que afecten a empreses i particulars. La filosofia d’IMB es fonamenta en quatre aspectes essencials:

 • L’estudi rigorós de les diferents problemàtiques, amb una visió global.
 • L’ús de la tecnologia, que permet donar una millor qualitat de servei amb més rapidesa i eficàcia.
 • L’organització interna que, estructurada en àrees especialitzades de treball, ofereix un servei multidisciplinar.
 • L’experiència dels professionals, advocats i consultors, que participen del projecte.

L’ equip d’IMB Grup, format per professionals del Dret i la consultoria, assessora una tipologia d’empreses i persones ben diversa, tant en l’àmbit local com en l’internacional, desenvolupant projectes per a nous emprenedors i Start-ups, per a PIME i empreses familiars, així com també per a multinacionals que duen a terme la seva activitat al nostre país.

Participem en projectes de consultoria i assessoria per a empreses amb un marcat caràcter innovador i que opten per la internacionalització, així com com també en projectes per a fundacions i associacions sense finalitats lucratives que busquen un benefici social. Igualment assesorem a particulars en temes legals, fiscals i laborals.

Cristina Barellas Laviós
Cristina Barellas Laviós
Advocada. Col.legiada a l’ICAB l’any 1985
Sòcia Directora Àrea Fiscal i Mercantil

Formació:

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1985.
Diploma d’Expert Tributari, Universitat Abad Oliba.

Idiomes:

 • Català: llengua materna.
 • Castellà: llengua materna.
 • Anglès: nivell avançat.

Especialització i experiència:

Més de 30 anys d’experiència en l’àrea fiscal, comptable i mercantil.
Especialista en Dret Mercantil Societari i fiscalitat de les persones físiques.

El millor de la meva feina és acompanyar el naixement d’iniciatives empresarials o professionals, aportant la meva experiència per fer més transitable el camí i mirant de fer més entenedora la normativa aplicable.

És aquesta vesant de la meva professió, juntament amb la resolució de les problemàtiques en la tributació de les persones físiques en els diferents moments de la vida, el que em motiva, en tant que sento que estic ajudant i orientant els clients en situacions de presa de decisions sovint fonamentals.

Ricard Munné Dedeu
Ricard Munné Dedeu
Advocat. Col.legiat a l’ICAB l’any 1985
Soci Director

Formació:

Llicenciat en Dret Universitat Autònoma de Barcelona, 1985.

Idiomes:

 • Català: llengua materna.
 • Castellà: llengua materna.

Especialització i experiència:

Des del seu naixement, al front del Grup IMB. Àmplia experiència en consultoria empresarial, Dret Fiscal, Dret Comptable, Dret Mercantil i Dret Internacional.

 • Assessorament, constitució, organització, valoració y seguiment de societats mercantils i projectes empresarials.
 • Assessorament comptable i financer. Pla Comptable i Comptes Anuals. Auditories i estudis fiscals.
 • Assessorament i representació en inspeccions tributàries.
 • Actuacions i representació davant de Tribunals de la jurisdicció contenciosa-administrativa. Recursos administratius, econòmic-administratius y contencios-administratius.
Sandra Larios Perea
Sandra Larios Perea
Advocada. Col.legiada a l’ICAB l’any 1995
Sòcia Directora Àrea Laboral

Formació:

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, 1995.

Idiomes:

 • Català: llengua materna.
 • Castellà: llengua materna.
 • Anglès: nivell avançat.

Especialització i experiència:

Més de 20 anys d’experiència professional com advocada exercent en la pràctica del Dret Laboral i en Dret Processal Laboral.
Tinc àmplia experiència en projectes d’Interim Management en RRHH, així com en consultoria de RRHH.

M’agrada defensar casos al Jutjat i el contacte amb la toga però, a l’hora, sempre m’ha interessat el món de l’empresa. Tant en processos judicials como en l’assessorament laboral, sovint he optat per abordar els temes treballant-los in situ a l’empresa client. Això m’ha portat a conèixer el món empresarial i els processos interns de diferents empreses i sectors.

També, en alguns períodes de la meva vida professional, he tingut l’oportunitat de desenvolupar tasques directives, en qualitat d’ Interim  Management, a l’àrea de RRHH per a diversos clients, que m’ha permès implementar el dret preventiu en les organitzacions en les quals he treballat.

Des de fa un temps també col.laboro en mitjans de comunicació y com ponent en conferències, compartint coneixements y experiència.

Cristina Paloma Martí
Cristina Paloma Martí
Advocada. Col.legiada a l’ICAB l’any 1995
Sòcia Àrea Civil, Marítim i Comerç Internacional

Formació:

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, 1995.
Màster en Dret Internacional dels Negocis (ESADE)

Idiomes:

 • Català: llengua materna.
 • Castellà: llengua materna.
 • Anglès: nivell avançat.

Especialització i experiència:

Dret Marítim, Transport, Comerç Internacional i Duanes

Assessorament jurídic en els diferents àmbits del negoci del transport, les operacions portuàries, els serveis logístics, la compravenda internacional i el comerç exterior.

Defenso i represento els interessos de transitàries, operadores neutrals/NVOCC, consignatàries, operadores logístiques, agències de càrrega,  transportistes, empreses importadores i exportadores.

M’apassiona especialment aquesta àrea del dret al disposar d’un normativa i doctrina jurisprudencial pròpia i particular, amb un marcat caràcter  internacional en assumptes de gran calat, que entrellacen relacions contractuals de diferents operadors estretament vinculades amb el comerç internacional i el dret públic.

Dret Mercantil, Civil i Processal

Assessorament jurídic a particulars i empreses en la redacció de contractes mercantils i civils i, en la defensa de conflictes i incompliments contractuals. Vocació i experiència en defensar els interessos dels clients davant dels Tribunals de la jurisdicció civil, mercantil i contenciós-
administrativa.

El meu objectiu principal es resoldre disputes per evitar litigis, resultant-me molt estimulant com a jurista l’estudi i la defensa del cas particular.
Si resultés necessari acudir als Tribunals, més de 20 anys d’experiència en la defensa exitosa dels nostres clients m’avalen.

Em sembla fonamental la comunicació permanent i directa advocat-client, a fi d’aconseguir una relació estreta i empàtica que ens permeti la solució més satisfactòria.

Beatriz Ruiz Folgar
Beatriz Ruiz Folgar
Advocada. Col.legiada a l’ICAB l’any 2000
Sòcia Àrea Laboral

Formació:

Llicenciada en Dret Universitat Pompeu Fabra.
Postgrau Dret del Treball i Seguretat Social, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona School of Management).

Idiomes:

 • Català: llengua materna.
 • Castellà: llengua materna.
 • Anglès: nivell avançat.
 • Alemany: nivell intermig.

Especialització i experiència:

La meva vocació neix fa més de 20 anys, comptant avui amb una àmplia experiència professional com advocada exercent en la pràctica del Dret Laboral, de Seguretat Social i en Dret Processal Laboral.

M’agrada ajudar en la resolució de conflictes i problemes laborals dels clientes (tant empreses, com particulars), abordant tots els temes tant des de  la màxima professionalitat estrictament jurídica, como intentant sempre empatitzar i ponderar els interessos personals en joc del client, sent el més gratificant de la meva professió percebre la seva gratitud i satisfacció al final del camí compartit.

Tinc experiència en projectes d’Interim Management en RRHH, així com en consultoria de RRHH/auditories. La visió interna i profunda dels diversos punts de vista dels diferents agents laborals sovint m’ha permès optimitzar els recursos de les empreses, i abordar la resolució de conflictes des de la seva prevenció.

A nivell professional m’agrada prioritzar el component humà i de confiança mútua amb els clients, en el benentès que, per defensar i vetllar pels interessos encomanats, cal establir una relació professional propera que afavoreixi la comunicació contínua i una visió global de la situació, focalitzant els meus esforços en el màxim benefici del client.

Considero que sempre estem en un aprenentatge continu, tant a nivell personal com professional, per això gaudeixo aprenent cada dia.