Home/Qui som

Despatx multidisciplinar

IMB Grup és un despatx multidisciplinar que ofereix serveis jurídics i econòmics integrals a l’empresa i a les persones, enfocat al món de la petita i mitjana empresa y l’empresa familiar, amb particular atenció a l’àmbit internacional i a l’economia del coneixement, a partir d’una àmplia experiència en l’assessorament de l’empresa familiar i l’empresa innovadora.

El nostre equip

L’atenció directa i personalitzada als nostres clients i el treball en equip dels professionals de cada àrea de pràctica ens permet fer un seguiment integral de les diferents situacions que afecten a empreses i particulars. La filosofia d’IMB es fonamenta en quatre aspectes essencials:

 • L’estudi rigorós de les diferents problemàtiques, amb una visió global.
 • L’ús de la tecnologia, que permet donar una millor qualitat de servei amb més rapidesa i eficàcia.
 • L’organització interna que, estructurada en àrees especialitzades de treball, ofereix un servei multidisciplinar.
 • L’experiència dels professionals, advocats i consultors, que participen del projecte.

L’ equip d’IMB Grup, format per professionals del Dret i la consultoria, assessora una tipologia d’empreses i persones ben diversa, tant en l’àmbit local com en l’internacional, desenvolupant projectes per a nous emprenedors i Start-ups, per a PIME i empreses familiars, així com també per a multinacionals que duen a terme la seva activitat al nostre país.

Participem en projectes de consultoria i assessoria per a empreses amb un marcat caràcter innovador i que opten per la internacionalització, així com com també en projectes per a fundacions i associacions sense finalitats lucratives que busquen un benefici social. Igualment assesorem a particulars en temes legals, fiscals i laborals.

Cristina Barellas Laviós
Cristina Barellas Laviós
Advocada. Col.legiada a l’ICAB l’any 1985
Sòcia Directora Àrea Fiscal i Mercantil

Formació:

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1985.
Diploma d’Expert Tributari, Universitat Abad Oliba.

Idiomes:

 • Català: llengua materna.
 • Castellà: llengua materna.
 • Anglès: nivell avançat.

Especialització i experiència:

Més de 30 anys d’experiència en l’àrea fiscal, comptable i mercantil.
Especialista en Dret Mercantil Societari i fiscalitat de les persones físiques.

Ricard Munné Dedeu
Ricard Munné Dedeu
Advocat. Col.legiat a l’ICAB l’any 1985
Soci Director

Formació:

Llicenciat en Dret Universitat Autònoma de Barcelona, 1985.

Idiomes:

 • Català: llengua materna.
 • Castellà: llengua materna.

Especialització i experiència:

Des del seu naixement, al front del Grup IMB. Àmplia experiència en consultoria empresarial, Dret Fiscal, Dret Comptable, Dret Mercantil i Dret Internacional.

 • Assessorament, constitució, organització, valoració y seguiment de societats mercantils i projectes empresarials.
 • Assessorament comptable i financer. Pla Comptable i Comptes Anuals. Auditories i estudis fiscals.
 • Assessorament i representació en inspeccions tributàries.
 • Actuacions i representació davant de Tribunals de la jurisdicció contenciosa-administrativa. Recursos administratius, econòmic-administratius y contencios-administratius.
Sandra Larios Perea
Sandra Larios Perea
Advocada. Col.legiada a l’ICAB l’any 1995
Sòcia Directora Àrea Laboral

Formació:

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, 1995.

Idiomes:

 • Català: llengua materna.
 • Castellà: llengua materna.
 • Anglès: nivell avançat.

Especialització i experiència:

Més de 20 anys d’experiència professional com advocada exercent en la pràctica del Dret Laboral.
Àmplia experiència en projectes d’ Interim Management en RRHH, així como en consultoria de RRHH.
Amplia experiència en Dret Laboral i en Dret Processal Laboral.
Experiència en Dret Civil i Penal.

Cristina Paloma Martí
Cristina Paloma Martí
Advocada. Col.legiada a l’ICAB l’any 1995
Sòcia Àrea Civil i Marítim

Formació:

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, 1995.
Màster en Dret Internacional dels Negocis (ESADE)

Idiomes:

 • Català: llengua materna.
 • Castellà: llengua materna.
 • Anglès: nivell avançat.

Especialització i experiència:

Dret Marítim, Transport i Logistic, Comerç Internacional, Duaner, Mercantil i Processal.

Assessorament jurídic en transport nacional i internacional terrestre, marítim, aeri i multimodal y en la contractació relacionada amb els diferents àmbits del negoci del transport, distribució, serveis logístics i operacions portuàries.

Defensa i representació d’empreses transitàries, agències, OT, transportistes, consignataris de vaixells i de càrrega, NVOCC, agents de càrrega internacional, representants duaners, operadors logístics, magatzemistes – distribuïdors, ADT, operadors de comerç exterior, tant en la contractació com en assumptes litigiosos davant les diferents jurisdiccions, inspeccions i procediments sancionadors.

Activitat Docent:

Professora titular del curs “L’assegurança de mercaderies en el transport marítim, terrestre i aeri” i “Recursos en matèria duanera”.
Conferències sobre aspectes jurídics del transport a ATEIA així com, en la CECOT.
Ha publicat nombrosos articles relacionats amb les matèries de la seva especialitat.

Beatriz Ruiz Folgar
Beatriz Ruiz Folgar
Advocada. Col.legiada a l’ICAB l’any 2000
Sòcia Àrea Laboral

Formació:

Llicenciada en Dret Universitat Pompeu Fabra.
Postgrau Dret del Treball i Seguretat Social, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona School of Management).

Idiomes:

 • Català: llengua materna.
 • Castellà: llengua materna.
 • Anglès: nivell avançat.
 • Alemany: nivell intermig.

Especialització i experiència:

Dret laboral, Seguretat Social, RRHH, mobilitat internacional, processos judicials i assessorament a empreses i particulars.

 • Realització de projectes de Legal Interim Management. Direcció Recursos Humans en empreses sector industrial, químic i d’altres.
 • Defensa i assistència davant actuacions inspectores, i contenciosos laborals.
 • Assessorament jurídic i gestió laboral global de empreses de tota índole, així com a treballadors/particulars
 • Procediments negociació col·lectiva i representació davant sindicats
 • Processos contenciós-administratius
 • Processos arbitrals davant el Tribunal Laboral de Cataluña
 • Redacció de tot tipus de contractes i pactes laborals relatius a tots els règims de la seguretat social.
 • Gestió laboral
 • Auditories laborals, compliance laboral, seguretat social, prevenció riscos laborals i estrangeria
 • Implementació de règims de expatriació, mobilitat internacional i assessorament i/o gestió integral del mateixos tant des de el punt de vista empresarial com particular.