Un bloc publica diverses entrades sobre una societat en què li atribueix una suposada administració i liquidació il·legal de cooperatives d’habitatges, prescindint dels principis cooperatius.

Un advocat, fent-se ressò de la publicació, publica un tweet advertint el fet que la societat podria ser liquidador de fet de cooperatives.

La societat al·ludida demanda per intromissió en el seu dret a l’honor a l’autor del bloc i a l’advocat i sol·licita que se li indemnitzi i s’eliminin les publicacions, així com a publicar la sentència de manera íntegra.

Tant el JPI com l’AP van estimar plenament la demanda al considerar que les publicacions no estaven emparades en la llibertat d’expressió i informació.

L’advocat i l’autor del bloc recorren davant del TS al considerar que s’infringia la seva llibertat d’expressió i informació veraç (Const. art.20.1.a i d; CEDH art.10).

En les publicacions es comunicaven fets objectius i contrastables com el contingut del contracte entre la societat i una cooperativa d’habitatges i s’emetien judicis de valor relatius a la qualificació jurídica de la funció que realment exercia la societat.

És incorrecte exigir la veracitat de les opinions o judicis de valor, respecte dels que l’única exigible, a més que versin sobre una qüestió d’interès general, és que tinguin una base fàctica suficient (TEDH 27-2-01, núm 26958 / 1995, EDJ 1045; 1-7-10, cas Gutiérrez Suárez c. Espanya; 4-4-13, núm 4977/2005, EDJ 116.128) i que no es facin servir expressions insultants desvinculades del missatge que es vol transmetre.

En aquest cas concorre base fàctica suficient, ja que les publicacions es basaven en el contracte parcialment reproduït al blog, així com en dades obtingudes en registres oficials i en l’informe emès per l’administració concursal en un concurs d’una cooperativa.

Sobre aquestes bases, l’advocat opinava que l’actuació de la societat no respectava la normativa sobre cooperatives i l’ocupació d’expressions com «falsa cooperació» o «il·legalitat patent» no constitueixen insults ni estan desvinculats del missatge que s’intenta transmetre.

En conclusió, s’ha de revocar la sentència de l’AP.