S’amplien fins a la finalització de l’estat d’alarma declarat per RD 926/2020 i prorrogat per RD 956/2020, les mesures arrendatícies aprovats en ocasió de la crisi sanitària pel RDL 11/2020, que han estat objecte de successives ampliacions.

Regula el RDL 11/2020:

La pròrroga dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual subjectes a la LAU, en els quals, dins el període comprès des de l’entrada en vigor de l’RDL 2/2021 fins a la finalització de l’estat d’alarma, finalitzi el període de pròrroga obligatòria -LAU art .9.1- o el període de pròrroga tàcita -LAU art.10.1- (RDL 11/2020 art.2).

L’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda per arrendataris en situació de vulnerabilitat, quan l’arrendador és un gran forquilla, en el sentit que estableix la norma, o una empresa o entitat pública d’habitatge (RDL 11/2020 art.4.1 ).