El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va declarar en Sentència amb data 17 d’abril de 2018 que una “vaga salvatge” del personal de navegació arran de l’anunci de mesures de reestructuració i reorganització de la companyia aèria no constitueix una circumstància extraordinària que permeti a la companyia aèria alliberar-se de l’obligació d’indemnització en cas de cancel·lació o de gran retard d’un vol. Les mesures de reestructuració i reorganització d’una empresa formen part de la gestió normal d’aquesta i, els riscos derivats de les conseqüències són inherents a l’exercici normal de l’activitat de la companyia. La vaga va ser provocada per una decisió de la companyia aèria i l’absentisme laboral va finalitzar quan la companyia va arribar a un acord amb els representants dels treballadors.

Àrea de Dret Marítim, Transport i Logística Comerç Internacional i Duanes de IMBGrup