Una de les preocupacions punyents del sector del transport de mercaderies per carretera és dur a terme el servei amb garanties de seguretat i competitivitat. En aquest sentit, els transportistes reivindiquen millores en les infraestructures i la seguretat vial. A nivell nacional i europeu es demanen àrees de servei i descans segures per posar fi als robatoris de la càrrega que ocasionen importants pèrdues econòmiques anuals al sector.
El passat mes de maig, el Consell de Ministres va aprovar la remissió a les Corts Generals del projecte de
llei de carreteres que articula, entre altres qüestions, la millora de la seguretat vial, avala la promoció
d’àrees de servei mitjançant la iniciativa privada, la necessitat de facilitar aparcaments segurs i la implantació de sistemes de transport intel·ligent.
L’existència de grups criminals especialitzats en robatoris de mercaderies en àrees de servei en el si de determinades rutes europees i el règim de responsabilitat del transportista del qual es presumeix la seva culpa en el supòsit de pèrdua o dany a la mercaderia transportada exigeix la intervenció de les autoritats competents en la presa de mesures per garantir la seguretat en el transport. Les àrees de descans en el territori espanyol són escasses atenent el volum de circulació de vehicles pesants, insegures i amb un nivell de serveis deficient o inexistent.

Seguir llegint…