Àrees de pràctica

IMB Grup s’estructura en diverses àrees de treball especialitzades, reforçades amb la feina multidisciplinària de tot l’equip. L’atenció directa i  personalitzada i el treball en equip dels professionals de cada àrea de pràctica ens permeten fer un seguiment integral de les diverses situacions que  afecten empreses i particulars.

Laboral
Tributari
Mercantil
Marítim i transport
Civil
Internacional