Davant les necessitats creades per la crisi energètica i de subministraments, el Govern ha aprovat noves mesures sobre els avals públics atorgats durant la pandèmia.

Recentment s’han ampliat les mesures de suport a la solvència de les empreses iniciades amb les línies d’avals ICO COVID-19. Això és el que ha canviat:

  • Circulant. S’ha ampliat fins al 30-9-2022 (abans era fins al 30 de juny) l’obligació de mantenir les línies de circulant (pòlisses, descompte, confirming, factoring…) per part de les entitats financeres adherides al Codi de Bones Pràctiques (CBP). Això vol dir que, si vostè té un préstec amb la garantia ICO COVID-19 i a més altres línies de circulant, el seu banc està obligat a mantenir-les fins al 30 de setembre (o fins al 30-6-2023 si la seva empresa ja es va acollir a alguna mesura del CBP).
  • Facturació. Fins ara, per accedir a l’ampliació dels terminis de finançament (o a l’ampliació del termini de carència) calia el requisit del descens de facturació en almenys un 30% entre el 2019 i el 2020. Doncs bé, aquest requisit s’ha eliminat, per la qual cosa, si no va poder ampliar el termini o la carència en el seu moment per no complir-lo, ara ho pot fer.
  • Més carència. Si pertany a algun dels sectors més afectats per l’increment dels costos energètics (agrícola, ramader, pesquer i de transport per carretera) i té un préstec en carència de capital, podrà ampliar-la en 6 mesos addicionals. I en el cas que hagués esgotat la carència, podrà sol·licitar una addicional pel mateix termini.

Paral·lelament, s’ha aprovat una nova línia d’avals públics en les mateixes condicions que les anteriors i que es podran sol·licitar fins al 31-12-2022. Tanmateix, aquesta mesura implica més endeutament. Per a la vostra sol·licitud, per tant, presenti a la vostra entitat bancària un pla de tresoreria realista que demostri la seva capacitat de retorn del nou finançament en base als seus ingressos actuals i a la previsió dels futurs.