Actualitat2021-01-29T15:55:16+02:00
Home/Actualitat

Publicada la “Llei dels Riders”

30 de setembre de 2021|Laboral|

Amb efectes del 30-9-2021, S'ha publicat L 12/2021, de 28 de setembre, com a conseqüència de la tramitació parlamentària com a projecte de llei del RDL 9/2021, d'11 de maig, que regulava la presumpció de [...]

Mesures aprovades el 29 de setembre

30 de setembre de 2021|Laboral|

Protecció treballadors autònoms. Salari Mínim Interprofessional. ERTES. Protecció de treballadors autònoms El RDL 18/2021, publicat al BOE 2021.09.29, dona continuïtat a les mesures de protecció per als treballadors autònoms recollides en el RDL 11/2021 el [...]

Subscriu-te a la nostra newsletter

Go to Top