Renovació del codi LEI

¿Què és el codi LEI? (Legal Entity identifier)
Tota persona jurídica és requerida per la normativa MiFIR a ser identificada mitjançant un codi LEI en cadascuna de les transaccions que les entitats subjectes han d´informar als diferents organismes reguladors. LEI és un codi únic per a la identificació de cada entitat que realitza transaccions en instruments financers admesos a negociació com a operacions de repos, derivats o valors. Per exemple, aquelles societats que operin amb accions cotitzades en Borsa, fons d’inversió, assegurances de canvi, etc… hauran d’obtenir aquest codi.

El codi LEI és un codi global alfanumèric de 20 caràcters ideat en particular per a aquelles organitzacions que són part d’un contracte financer i que identifica unívocament a les entitats, o persones jurídiques, és únic i portable per cada entitat.

¿Quin és l’impacte per a les empreses?

Qualsevol entitat jurídica té l’obligació de remetre a les seves entitats financeres el codi LEI de la mateixa a través d’algun dels seus representants legals o apoderats.

Des del 3 de gener de 2018, és imprescindible el subministrament del codi LEI perquè l’empresa pugui ordenar a la seva entitat financera ordres de compra i venda d’instruments financers en el seu compte. Si no ho tenen, l’entitat financera no executarà cap ordre de l’empresa.

¿On sol·licitar el seu codi LEI?

A Espanya i segons estableix la disposició addicional segona del Reial decret-llei 14/2013, de 29 de novembre, de mesures urgents per a l’adaptació del dret espanyol a la normativa de supervisió de la solvència d’entitats financeres, les societats mercantils han de sol·licitar la seva emissió i gestió al Registre Mercantil de la seva localitat.

¿Com sol·licitar el seu Codi LEI?

Es pot obtenir per part de l’empresa o per un tercer a través de l’adreça electrònica creada pel Ministeri de Justícia. Una vegada emplenats tots els camps de la sol·licitud i signar-se la mateixa per la persona que representi a l’entitat, ha de presentar-se en el Registre Mercantil juntament amb el justificant de pagament dels taxes del Registre.

El procés de qualificació per a l’obtenció del codi LEI té un termini màxim de 15 dies hàbils, des de la seva sol·licitud.

¿Quina és la validesa del Codi LEI?

La vigència del codi LEI és d’un any a partir de la data d’emissió o de la data de l’última renovació, el codi LEI caduca.

A IMB Grup oferim servei d’assessorament i realització del tràmit de sol·licitud o renovació del codi LEI, si desitja més informació, no dubti a contactar-nos.

Departament Fiscal IMB Grup

Share Button