Registre de la jornada laboral; evitant les hores extraordinàries impagades

Es preveu la seva entrada en vigor en els propers mesos

Novament està sobre la taula del Govern la prioritat d’establir un registre de la jornada laboral dels treballadors. Com recordaran, fa uns anys, es va imposar temporalment la tesi de la Seguretat Social i de la Inspecció de Treball. Això implicava que tots els empleats, independentment de si tenien jornada completa o parcial, registressin la seva jornada laboral. Posteriorment la sentències del Tribunal Suprem els van obligar a fer marxa enrere, i es va tornar a la situació de partida.

Malgrat això, certament el registre de la jornada ha seguit estant en el punt de mira del Govern des de llavors. També ho està de el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el qual precisament està estudiant l’assumpte i revisant si és correcta o no la interpretació del Tribunal Suprem espanyol en la matèria. Però definitivament sembla que el Ministeri de Treball no vol esperar a aquesta resolució europea, i vol avançar-se amb una normativa. L’objectiu és que tots els empleats d’una empresa tinguin un registre de la seva jornada laboral, de manera que coneguin les hores que han treballat i quedi constància de les mateixes.

Augmenta el control per disminuir les hores no pagades.

El registre serà diari, la qual cosa significa més treball de control per a les empreses mitjanes i petites. Aquest fet no influeix tant a grans empreses ja que aquestes ja tenen implantats aquests sistemes, ja sigui amb torns, amb fitxatge a través d’empremtes dactilars, etc…  Al seu torn, els propis treballadors i també els seus representants legals seran informats cada mes de les hores realitzades.

En tot cas seran els convenis col·lectius d’aplicació els que podran establir com es registra aquesta jornada i com pot accedir a ella el propi empleat. L’objectiu de la normativa és frenar l’abús de la realització de les hores extraordinàries impagades i que s’elevi aquesta infracció a la qualificació de greu. Les empreses així mateix hauran de custodiar durant quatre anys aquests registres perquè estiguin a la disposició de la Inspecció de Treball.

Per això, i donada la prioritat que atorga el Govern a aquesta matèria, s’està valorant fins i tot aprovar aquesta obligació legal per la via del Decret pesi que existeix una proposició de llei admesa a tràmit al Congrés dels Diputats. Així doncs, qualsevol novetat o canvi en la matèria l’hi aniríem informant com més aviat millor donada l’especial transcendència d’aquests canvis normatius en legislació laboral. Per a qualsevol aclariment sobre aquesta matèria, no dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres.

Departament Laboral IMB Grup

Share Button