IMB Grup | RSC

Des d’IMB Grup entenem la responsabilitat social corporativa com una vinculació entre l’empresa i la societat civil. Un dels principals eixos del nostre dia a dia és procurar la satisfacció dels professionals que formen part de la nostra organització.

Responsabilitat Social Corporativa

El foment dels nostres valors i de la nostra cultura empresarial ens porta a definir iniciatives adreçades al creixement i la satisfacció dels nostres professionals:

  • Conciliació de la vida personal i la vida laboral
  • Retribució flexible
  • Accions per cohesionar més l’equip
  • Formació interna

Un altre dels eixos que es treballa des d’IMB Grup és la col·laboració dels nostres professionals, amb una trajectòria de més de 28 anys, en projectes que repercuteixen directament en el desenvolupament i la millora del nostre teixit empresarial, formant part i col·laborant en associacions empresarials, cambres de comerç, programes de mentoring i xarxes d’inversors com ara, entre d’altres:

Responsabilidad Social Corporativa IMB Grup

Així mateix, en el desenvolupament de la nostra activitat, ens impliquem en un conjunt de problemàtiques que afecten la societat civil, com ara la defensa dels drets dels menors, el suport i l’atenció a menors i dones víctimes de la violència de gènere i la lluita per evitar la discriminació social de diversos col·lectius. D’aquesta manera, formem part de:

  • L’Associació de Dones Juristes de Catalunya
  • El Consell Assessor de la revista Viure en família

Finalment, un altre dels eixos que vehicula el nostre compromís amb la societat és la vinculació dels nostres professionals amb el món acadèmic.

Diversos socis i professionals de l’IMB Grup col·laboren i imparteixen classes en universitats, màsters i postgraus.

Aquesta vinculació amb el món acadèmic ens permet un vincle directe per facilitar que estudiants i titulats facin pràctiques en la nostra organització.

Col · laborem amb: