IMB GRUP | Presentació

IMB Grup és un despatx multidisciplinar que dóna serveis integrals a l’empresa i a les persones, està enfocat al món internacional i a l’economia del coneixement, a partir d’una àmplia experiència en l’assessorament de l’empresa innovadora i d’una extensa xarxa internacional de despatxos col·laboradors.

L’atenció directa i personalitzada als nostres clients, i el treball en equip dels professionals de cada àrea de pràctica ens permet fer un seguiment integral de les diferents situacions que afecten a empreses i particulars.

La filosofia d’IMB es fonamenta en quatre aspectes essencials:

  • L’estudi rigorós de les diferents problemàtiques, amb una visió global.
  • L’ús de la tecnologia, que ens permet donar una millor qualitat de servei amb major rapidesa i eficàcia.
  • L’organització interna que, estructurada en àrees especialitzades de treball, ofereix un servei multidisciplinar.
  • L’experiència dels professionals que participen del projecte.

 

El seu equip està format per consultors, advocats i economistes. Tenint en compte sempre els seus valors:

• Qualitat.
• Innovació.
• Especialització.
• Col·laboració entre àrees.
• Responsabilitat social.