Judith Mallebrera. Área fiscal

Judith Mallebrera | IMBgrup

Judith Mallebrera

Àrea Fiscal

Formació:

Assessora Fiscal

Especialització:

Assessorament tributari general, I+D, Comptes Anuals i Pla General de Comptabilitat.