Esther Caro | IMBgrup

Esther Caro

Àrea Fiscal

Formació:

Tècnic Tributari

Especialització:

Tramitacions, liquidacions i declaracions tributaries AEAT, administració autonòmica i local, i comptabilitat.