Sandra Larios Perea | IMBgrup

Sandra Larios Perea

Sòcia IMB Grup – Directora Àrea Laboral

Especialització:

Especialitat en assessorament jurídic en matèria Laboral, Civil i Mercantil.

Experta en reestructuracions d’empreses, en procedimients d’extinció de contractes de treball i en relacions d’alta direcció.

Consultora de RRHH.

Experiència:

  • Experiència en Dret Laboral i en Dret Processal Laboral.
  • Experiència en Dret Civil, Mercantil i Penal
  • Experiència en Direcció de RRHH.

 

Formació acadèmica:

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, 1995.

Associacions professionals:

Col·legiada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de 1995.

Idiomes:
Català, castellà i anglès.