Ricard Munné Dedeu | IMBgrup

Ricard Munné Dedeu

Advocat |  President IMB

Especialització:

  • Especialitat en Fiscalitat Nacional i Internacional.
  • Assessorament, constitució, organizació, valoració i seguiment de societats mercantils i projectes empresarials.
  • Assessorament comptable i financer. Plan Comptable i Comptes Anuals. Auditories i estudis fiscals.
  • Assessorament i representació en inspeccions tributàries.
  • Actuacions i representació davant els Tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa. Recursos administratius, economicoadministratius i contenciosos administratius.

Formació acadèmica:

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1985.

Asociaciones profesionales:

Col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 1985.

Experiència:
Des que es va fundar, al capdavant d’IMB Grup. Àmplia experiència en consultoria empresarial, Dret Fiscal, Dret Comptable, Dret Mercantil i Dret Internacional.