Serveis a les persones

Perquè darrere de qualsevol societat, organització i estructura empresarial hi ha persones, i perquè les persones tenen unes necessitats i uns reptes específics, a IMB Grup disposem de serveis pensats específicament per acompanyar-les en qualsevol circumstància de tipus fiscal, jurídic, laboral, financer i familiar.

El nostre despatx ofereix serveis integrals als nostres clients, professionalitat i qualitat, tot mantenint un compromís i una atenció individualitzada. Ens especialitzem en una gran diversitat de serveis a les persones:

àrees de Pràctica IMB Grup

Dret civil

 • Dret immobiliari i de la construcció
 • Dret hipotecari i registral
 • Responsabilitat civil
 • Dret de successions
 • Propietat intel·lectual, industrial i dret informàtic
 • Contractes
 • Constitució de societats civils i comunitats de béns
 • Arrendaments
 • Comunitats de propietaris
 • Impagats
 • Procediments judicials en general

Dret laboral

 • Relacions laborals
 • Prevenció de riscos laborals
 • Retribucions i pensions
 • Règims especials de la Seguretat Social
 • Alts directius
 • Actuacions davant l’Administració Pública
 • Procediments contenciosos administratius
 • Direcció de contenciosos davant l’ordre social
 • Assessorament a treballadors

Dret de família

 • Mediació familiar
 • Trencaments familiars, matrimonials i de parelles de fet
 • Divorcis i separacions
 • Reclamacions de paternitat
 • Retirada de custòdia i desemparaments
 • Guardes i acollides familiars
 • Adopcions nacionals i internacionals i coadopcions
 • Violència de gènere
 • Especialistes en famílies monoparentals i homoparentals

Dret mercantil

 • Assessorament als socis en la constitució de societats, associacions i altres figures associatives mercantils.
 • Assessorament als socis en la vida social: juntes d’accionistes i de socis, consells d’administració i òrgans de govern. Poders.
 • Assessorament als socis en la dissolució i liquidació de societats i altres figures associatives mercantils.
 • Assessorament als socis sobre pactes d’accionistes: restriccions a la transmissibilitat, matèries reservades, majories qualificades, polítiques de dividends, polítiques d’inversió, situacions de bloqueig.
 • Assessorament al grup familiar en protocols familiars: regulació de les relacions entre les famílies, els grups d’accionistes o els grups familiars. Polítiques de contractació laboral de familiars. Polítiques de govern i de successió. Òrgans de govern corporatiu. Consell de família. Relleu generacional. Polítiques d’inversió i repartiment de resultats. Modificacions estatutàries.
 • Govern corporatiu: assessorament a consellers i administradors.
 • Reorganitzacions i operacions empresarials: assessorament als socis en processos de compravenda, arrendaments, fusions, absorcions, adquisicions, aportacions de branca d’activitat, negociacions i, en general, transaccions empresarials.
 • Assessorament personal en processos de separació de socis, bloqueig social i falta de pau social.

Dret tributari

 • Assessorament permanent i específic en matèria tributària personal, nacional i internacional
 • Tributació internacional
 • Planificació fiscal dels impostos personals i de l’Impost de Successions
 • Tributació de patrimonis
 • Tributació de professionals autònoms
 • Contenciós tributari: procediment administratiu, assistència i representació en inspeccions tributàries, direcció de recursos en via administrativa, economicoadministrativa i judicial.