Observatori Mercat Alternatiu Borsari: Anàlisi del Primer Semestre 2014

Amb aquest informe semestral arribem a la quarta edició de l’Observatori del Mercat Alternatiu Borsari. L’objectiu com sempre, és oferir una radiografia completa del mercat i de les empreses que ho composen, que sigui útil per a tots els que d’alguna manera intervenen en el MAB (inversors, analistes, companyies, assessors…).

El MAB per la seva joventut i per estar format per empreses en expansió d’alta potencialitat i alt risc i amb poca liquiditat, ja resulta de per sí un mercat volàtil, però no hi ha cap mena de dubte que els esdeveniments d’aquest 2014 han superat qualsevol previsió que es podria haver fet. Des de l’1 de juliol passat estem en situació de “cordi’ns els cinturons” i segurament encara ens queden algunes corbes per passar.

Situem l’inici del Tsunami l’1 de juliol d’aquest any amb l’informe de Gotham City sobre Gowex. El famós document que va treure a la llum que l’empresa, amb el seu CEO al capdavant, havia estat falsejant les comptes durant anys sense que ningú fos capaç de unir les incoherències i sospites que anaven apareixent al voltant de l’empresa cada vegada amb major assiduïtat, per detectar una estafa de tal magnitud.

Share Button