Consultoria empresarial

En el context de canvi economicosocial, la internacionalització de les empreses ha deixat de ser una oportunitat per passar a ser una obligació i la mobilitat dels treballadors és imprescindible dins el marc de la nova globalització.

IMB Grup ofereix un servei de 360º, tot acompanyant les empreses que s’internacionalitzen o s’implanten en territori espanyol en els aspectes laborals, fiscals, mercantils i en matèria d’estrangeria, amb la preparació d’un projecte personalitzat per a cada client i país.

IMB Grup disposa d’una xarxa nacional i internacional de despatxos col·laboradors que acompanyen l’empresa en el seu territori d’implantació, tot garantint un coneixement exhaustiu de la normativa fiscal i laboral del país i contribuint a accelerar i consolidar els projectes d’expansió dels nostres clients.

.IMB GRUP OFEREIX UN SERVEI DE 360º EN LA INTERNACIONALITZACIÓ D’EMPRESES:

  • PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
  • ASPECTES MERCANTILS I FISCALS
  • ASPECTES LABORALS I DE SEGURETAT SOCIAL

INTERNACIONALITZACIÓ D’EMPRESES

Estudi del país de destinació, amb l’avaluació de les característiques socioeconòmiques, del grau de risc, dels centres de referència i de l’assistència en casos de crisi.

Gestió de la salut, incloent-hi consells mèdics previs al trasllat, referències de metges i hospitals i l’estudi previ de les condicions d’assegurança mèdica, com també avaluacions d’emergència i repatriacions.

Gestió de la prevenció de riscos laborals, perquè l’empresa ha de complir amb la normativa en matèria de prevenció del país de destinació i també la normativa espanyola, per la qual cosa cal conèixer la normativa del país de destinació, les especialitats pròpies del país en matèria de PRL, els organismes que s’encarreguen de la vigilància i la inspecció en matèria de prevenció, les obligacions de l’empresa i també la possibilitat de subcontractar aquests serveis.

IMPLANTACIÓ D’EMPRESES ESTRANGERES A L’ESTAT ESPANYOL

Quan un treballador es trasllada a l’Estat espanyol amb una empresa estrangera o quan una empresa de l’Estat espanyol contracta un treballador estranger, hi ha implicacions jurídiques en l’àmbit laboral, el de la Seguretat Social i el d’estrangeria.

 

Aspectes laborals, especialment el règim jurídic aplicable al trasllat, els tràmits duts a terme al país d’origen, l’acord d’expatriació, la legislació aplicable al contracte de treball i la jurisdicció competent en cas de conflicte.

 

Aspectes de Seguretat Social, com ara el trasllat des de països de la UE i països no comunitaris amb conveni bilateral de Seguretat Social amb l’Estat espanyol, o també el trasllat des de països no comunitaris sense conveni bilateral de Seguretat Social amb l’Estat espanyol.

 

Consultoria Empresarial IMB GrupAssessoria mercantil i fiscalitat de l’empresa, en la fórmula societària idònia de la filial, l’emmarcament fiscal dels treballadors desplaçats a l’Estat espanyol (IRPF / IRNR), aplicació de règims especials per a expatriats, relacions matriu-filial (valoració d’operacions, preus de transferència, contractes matriu-filial, etc.), aplicació de convenis per evitar la doble imposició internacional, establiments permanents i totes les obligacions informatives i de declaracions que calguin per complir la normativa espanyola.