IMB BlogInterrupció de la prescripció

Hisenda disposa de quatre anys per comprovar les declaracions dels contribuents. No obstant això, en certs casos el termini s’interromp i torna a iniciar-se. Vegi quan es produeix aquesta situació … Termini de prescripció Quatre anys. Si la seva empresa presenta una declaració o autoliquidació tributària (IVA, retencions, IRPF, etc.), Hisenda disposa de quatre anys […]

La tornada a l’escola en temps de la Covid-19

La nostra Sòcia Directora de l’Àrea Laboral Sandra Larios ha estat entrevistada en el programa Els Matins de la Televisió de Catalunya TV3 en relació amb l’impacte que pot suposar per empreses i treballadors la tornada a l’escola. Es van tractar temes com la quarantena dels fills, el teletreball, l’adaptació de la jornada, la reducció […]

Actualització dels beneficis empresarials de seguretat social aplicables a la crisi del COVID-19: nou esquema de exoneracions

Mitjançant l’aprovació del Reial decret llei 18/2020 el passat 12 de maig, s’han actualitzat els instruments amb què compten les empreses per reduir el seu cost immediat en Seguretat Social i minimitzar l’impacte econòmic de la crisi del COVID-19 en elles. Si bé s’ha mantingut el mateix règim per a la moratòria en el pagament […]

Destacats
Internacionalització empresarial

IMB Blog