IMB Blog

Deutor hipotecari sense recursos. Dret a la reestructuració de crèdit hipotecari

  L’annex únic del RDL 6/2012, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, estableix un Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual de deutors hipotecaris sense recursos. El Codi de Bones Pràctiques comprèn quatre apartats: 1.- Reestructuració de deutes hipotecaris. 2.- Mesures […]

Novetats en la presentació dels comptes anuals.

Arran de la necessitat per realitzar la transposició en termini de les directives de la Unió Europea, i a causa del RDL 11/2018 de 31 d’agost, els informem de les novetats rellevants per a la presentació dels Comptes Anuals de l’exercici 2018. En relació als prestadors de serveis i per a exercicis iniciats a partir […]

Inspecció de Treball publica el Criteri Tècnic per al registre de jornada

El passat dia 10 de juny de 2019 Inspecció de Treball va publicar un Criteri Tècnic per a aclarir les seves pautes d’actuació en matèria de registre de jornada, que com ja els hem informat prèviament, està en vigor des del passat dia 12 de maig de 2019. Així doncs el Criteri Tècnic 101/2019 sobre […]

Destacats

Internacionalització empresarial

IMB Blog