IMB BlogActualització dels beneficis empresarials de seguretat social aplicables a la crisi del COVID-19: nou esquema de exoneracions

Mitjançant l’aprovació del Reial decret llei 18/2020 el passat 12 de maig, s’han actualitzat els instruments amb què compten les empreses per reduir el seu cost immediat en Seguretat Social i minimitzar l’impacte econòmic de la crisi del COVID-19 en elles. Si bé s’ha mantingut el mateix règim per a la moratòria en el pagament […]

Disposicions estatals en relació amb COVID-19 (actualitzat a 12-5-2020)

El govern ha adoptat les següents regles d’actuació i prevenció davant la situació causada pel coronavirus COVID-19. Estat: disposicions per el coronavirus COVID-19 Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública (BOE 11-3-20), EDL 5787. Real […]

COVID-19: VÍDEO EXPLICATIU DE LES MESURES LABORALS

En aquest vídeo promocionat per l’ Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona, la nostra sòcia directora de l’àrea laboral Sandra Larios explica les mesures laborals més importants adoptades a conseqüència del Covi-19. Els recordem que IMBGrup ha creat un equip per donar resposta a la situació jurídica, laboral i financera generada per la crisi del Coronavirus. […]

Destacats
Internacionalització empresarial

IMB Blog