IMB Blog

AEAT

Modificacions introduïdes amb l’aprovació dels nous models de declaració de l’IRPF i IP

OM HAC/277/2019, BOE 13-3-19 S’aproven els nous models de declaració, que han d’utilitzar tant els contribuents obligats a declarar en l’exercici 2018, per un o per tots dos impostos, com aquells contribuents de l’IRPF no obligats a declarar que sol·licitin la devolució derivada de la normativa d’aquest impost que, si escau, els correspongui. Impost de […]

RDL 8/2019, lluita contra la precarietat laboral i més protecció social

S’ha publicat el Reial Decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. Aquesta normativa novament implica la creació d’una sèrie de mesures importants en l’àmbit laboral; Modificació de la regulació del subsidi per desocupació per a majors de […]

Reial decret llei per a augmentar la igualtat en àmbit laboral.

El Consell de Ministres de el passat divendres 1 de març ha aprovat un Reial decret llei de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en l’ocupació i l’ocupació. L’objectiu és eliminar la bretxa salarial i garantir el dret de treballadors i treballadores a la conciliació i la coresponsabilitat. Després de la publicació de […]

Destacats

Internacionalització empresarial

IMB Blog

Ciberseguretat