IMB Blog

Novetats en la presentació dels comptes anuals.

Arran de la necessitat per realitzar la transposició en termini de les directives de la Unió Europea, i a causa del RDL 11/2018 de 31 d’agost, els informem de les novetats rellevants per a la presentació dels Comptes Anuals de l’exercici 2018. En relació als prestadors de serveis i per a exercicis iniciats a partir […]

Inspecció de Treball publica el Criteri Tècnic per al registre de jornada

El passat dia 10 de juny de 2019 Inspecció de Treball va publicar un Criteri Tècnic per a aclarir les seves pautes d’actuació en matèria de registre de jornada, que com ja els hem informat prèviament, està en vigor des del passat dia 12 de maig de 2019. Així doncs el Criteri Tècnic 101/2019 sobre […]

AEAT

Modificacions introduïdes amb l’aprovació dels nous models de declaració de l’IRPF i IP

OM HAC/277/2019, BOE 13-3-19 S’aproven els nous models de declaració, que han d’utilitzar tant els contribuents obligats a declarar en l’exercici 2018, per un o per tots dos impostos, com aquells contribuents de l’IRPF no obligats a declarar que sol·licitin la devolució derivada de la normativa d’aquest impost que, si escau, els correspongui. Impost de […]

Destacats

Internacionalització empresarial

IMB Blog