Empresa Familiar

IMB Grup disposa d’una llarga trajectòria en el desenvolupament de serveis per a l’Empresa Familiar i de professionals amb una formació jurídica i econòmica sòlida en aquesta matèria.

Les empreses familiars requereixen assistència jurídica, no només pel que fa als seus negocis, sinó també pel que fa a l’organització de les relacions de la família amb l’empresa i dins de la mateixa família.

D’aquesta manera, a IMB Grup oferim serveis específics per a les diverses tipologies d’empresa familiar:

Servicios Empresa familiar - IMB grup

Sol·liciti més informació mitjançant el nostre

formulari de contacte

Protocols familiars: assessorament en la negociació, la redacció i la implantació de protocols familiars o acords de socis. Reglamentació del consell d’administració.

Organització del patrimoni familiar: assessorament en la reorganització del patrimoni familiar (societari, immobiliari, etc.) des de la planificació fiscal fins a la formalització documental. Constitució de hòldings, fundacions, etc.

Planificació de la successió: assessorament en la planificació de la successió patrimonial, consultoria del canvi generacional, elaboració de testament i pactes successoris, formalització de donacions, permutes, compravendes o altres negocis jurídics que permetin formalitzar el traspàs del patrimoni familiar d’una generació a una altra.

Capítols matrimonials i pactes de convivència: assessorament en l’elaboració d’acords matrimonials o de parella per als membres de la família empresària.

Fiscal: planificació tributària de l’empresa familiar i dels membres de la família empresària. Disseny i execució completa d’estructures que optimitzin els costos fiscals dels propietaris (IRPF, IP, ISD).

Fórmules de retribució: estudi i implantació de fórmules de retribució per als membres de les empreses familiars, tant si en són gestors com si no, amb l’objectiu que les fórmules esmentades, tot respectant les pautes de funcionament de les empreses i les mateixes famílies, esdevinguin tan eficients com sigui possible des d’un punt de vista fiscal.

Consells de família: anàlisi i plantejament. Redacció i implantació de reglaments de funcionament. Posada en marxa i acompanyament.