El Ple del TC ha admès a tràmit tres noves qüestions d’inconstitucionalitat formulades per l’Audiència Nacional

El Ple del TC ha admès a tràmit tres noves qüestions d’inconstitucionalitat formulades per l’Audiència Nacional, el TSJ de Castella i Lleó i un jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona contra la supressió de la paga ‘extra’ de Nadal dels empleats públics en 2012.

Aquesta admissió a tràmit, que no suposa pronunciament algun sobre el fons de la qüestió per part del TC, se sumeixi a l’adoptada el passat 29 de maig en relació a una qüestió d’inconstitucionalitat formulada pels mateixos motius per la Sala social de l’Audiència Nacional.

Aquestes tres noves qüestions admeses a tràmit consideren que el Reial decret-Llei del 13 de juliol de 2012, en el qual es va incloure la supressió d’aquesta paga extraordinària dels funcionaris, vulnera els articles 9.3 i 33 de la Constitució.

El primer d’aquests dos articles preserva, entre altres coses, la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives dels drets individuals i el segon el dret de tota persona a no ser privat dels seus béns i drets salvo per causa justificada d’utilitat pública o interès social, mitjançant la corresponent indemnització.

Share Button