Coronavirus última hora

  • Coronavius última hora. La nostra Sòcia Directora de l’Àrea Laboral va ser entrevistada a la Televisió de Catalunya TV3 sobre la repersussió que el coronavirus podia tenir en l’àmbit laboral. Visualitza aquí l’entrevista completa.
  • Per altra banda, aquí podeu trobar la “Guía de Actuación para Empresas y Empleados sobre el Coronavirus” que ha publicat el Ministerio de Trabajo.

En la mateixa es refereix que les empreses, en els seus centres de treball, han de “informar el més aviat possible de l’existència de risc” que hi hagi contagi per coronavirus. També apunta que les empreses “han de paralitzar l’activitat laboral en cas que hi hagi un risc per contagi per coronavirus al centre de treball” si aquest risc és “greu i imminent”.

Abans d’arribar a aquest extrem, la guia de Treball refereix que les empreses han d’adoptar les mesures “organitzatives o preventives que, de manera temporal, evitin situacions de contacte social, sense necessitat de paralitzar l’activitat”. A partir d’aquí, el manual exposa l’obligació d’informar i adoptar mesures “quan les persones treballadores estiguin o puguin estar exposades a un risc greu i imminent”. La guia oficial també aconsella que es recorri al teletreball, conforme a la LLei, en la mesura que sigui possible. Sobre la suspensió total o parcial de l’activitat recorrent a un expedient de regulació d’ocupació temporal (els anomenats ERTO), el manual oficial cita l’article de l’Estatut dels Treballadors, el 47, que contempla la possibilitat de fer-ho per causes de força major

Per qualsevol aclariment al respecte no dubtin en contactar amb el nostre departament laboral.

Share Button