PRESUPUESTOS 2017: Aprovats i analitzats

/
Anàlisi de les introduccions i modificacions en matèria fiscal previstos en els pressupostos generals de l'Estat aprovats per a l'any 2017.

Amnistia fiscal de 2012: declarada inconstitucional

/
Els últims dies s'ha debatut la inconstitucionalitat de l'amnistia fiscal de 2012. Explicarem els fonaments jurídics de la seva inconstitucionalitat.

Es declara exempte de IRPF la indemnització per cessament d'alt directiu

/
Les indemnitzacions per acomiadament d'alt directiu fins al límit legal de 7 dies/any treballat amb el límit de 6 mensualitats estan o no subjectes a IRPF?

Consell per evitar que la seva societat es consideri patrimonial

/
Si Hisenda ha considerat la seva societat com patrimonial, sigeu els següents passos per evitar aquest règim i compti amb el nostre assessorament fiscal.

Compensar bases imposables negatives d'exercicis anteriors

/
Es pot presentar rectificació d'autoliquidació de IS per no compensar les bases imposables negatives pendents d'exercicis anteriors?

Concepte d'unitat familiar i modalitat conjunta en IRPF: Consulta V0785-17

/
Últimament estan augmentant les consultes sobre la tributació de les separacions. En aquest cas, parlarem de la tributació conjunta i el Model 145.

CAS PRÀCTIC: Lloguer i deducció per habitatge habitual

/
El següent cas pràctic, amb base teòrica, tracta d'explicar com mantenir la consideració de vivenda habitual (i la deducció) si, aquesta, es lloga.

Criteri de caixa en Societats: requisit excepcional

/
Què s'entén per requisit excepcional quan volem aplicar el Criteri de Caixa a efectes del IS? AEAT-TEAC vs. Audiència Nacional.

PRESSUPOSTOS 2017 (2/2): Novetats fiscals

/
Seguint amb la segona part dels Pressupostos per 2017, ara tocarà examinar les principals novetats en matèria fiscal contemplades en ells.

Arrendament de immobles: règim de societats patrimonials

/
A continuació repassarem com està la situació en el IS del règim tributari especial de societats patrimonials, sobre l'arrendament d'immobles.