Salari mínim interprofessional

En el BOE del dia 05 de febrer de 2020 s'ha publicat el Real…

Exempció en l'IVA d'un habitatge amb ús mixt: particular i professional

La Direcció General de Tributs en el cas d'una persona física,…

Necessitat de permís de conduir per circular amb determinats patinets elèctrics

L'acusat va ser denunciat per un agent de la Policia Local quan…

ATRIBUCIÓ DE L'ÚS D'UNA VIVENDA NO FAMILIAR

Divorci de matrimoni amb fills menors. Disposen d'un habitatge…

Com funciona el Règim de Devolució mensula de l'IVA (REDEME)

Durante el mes de noviembre de cada año y con efectos desde…

Habitatge habitual: estalvi d'impostos en el pàrquing i traster

/
En el present article tractarem d'explicar els avantatges que té la consideració d'habitatge habitual, inclòs aparcament i traster.

PRESUPUESTOS 2017: Aprovats i analitzats

/
Anàlisi de les introduccions i modificacions en matèria fiscal previstos en els pressupostos generals de l'Estat aprovats per a l'any 2017.

Amnistia fiscal de 2012: declarada inconstitucional

/
Els últims dies s'ha debatut la inconstitucionalitat de l'amnistia fiscal de 2012. Explicarem els fonaments jurídics de la seva inconstitucionalitat.

Es declara exempte de IRPF la indemnització per cessament d'alt directiu

/
Les indemnitzacions per acomiadament d'alt directiu fins al límit legal de 7 dies/any treballat amb el límit de 6 mensualitats estan o no subjectes a IRPF?

Consell per evitar que la seva societat es consideri patrimonial

/
Si Hisenda ha considerat la seva societat com patrimonial, sigeu els següents passos per evitar aquest règim i compti amb el nostre assessorament fiscal.

Compensar bases imposables negatives d'exercicis anteriors

/
Es pot presentar rectificació d'autoliquidació de IS per no compensar les bases imposables negatives pendents d'exercicis anteriors?

Concepte d'unitat familiar i modalitat conjunta en IRPF: Consulta V0785-17

/
Últimament estan augmentant les consultes sobre la tributació de les separacions. En aquest cas, parlarem de la tributació conjunta i el Model 145.

CAS PRÀCTIC: Lloguer i deducció per habitatge habitual

/
El següent cas pràctic, amb base teòrica, tracta d'explicar com mantenir la consideració de vivenda habitual (i la deducció) si, aquesta, es lloga.

Criteri de caixa en Societats: requisit excepcional

/
Què s'entén per requisit excepcional quan volem aplicar el Criteri de Caixa a efectes del IS? AEAT-TEAC vs. Audiència Nacional.