Tramitacions i Outsourcing

IMB Grup disposa d’un departament específic de Tramitacions, que ofereix els serveis en matèria fiscal, laboral, comptable, mercantil i financera imprescindibles per mantenir la situació tributaria al dia, tant a les Empreses com a les Persones.

A IMB, oferim aquests serveis adaptant-nos a les necessitats actuals de tarifes competitives adaptades a cada cas, rapidesa i qualitat gràcies a l’ús de les noves tecnologies, al nostre mètode de treball i a l’experiència dels professionals que formen part de la nostra firma.

Abogados, economistas y consultores

Addicionalment, per aquells professionals i empresaris que prefereixin externalitzar els serveis administratius, comptables i de gestió diària, oferim un servei d’Outsourcing administratiu que adaptem a les necessitats de cada client, escalable i a tarifes competitives que permeten al professional o empresari beneficiar-se de la professionalitat d’un equip que recolza el seu core business i que potència la qualitat del seu servei: l’emissió de factures, el control de pagaments, les gestions amb entitats bancàries, etc. poden ser una càrrega afegida quan un professional o pime ha de focalitzar-se en el seu negoci. A IMBGrup, oferim un servei d’Outsourcing adaptat 100 per 100 a les necessitats de cada client.

Perquè l’inici de tota empresa i activitat econòmica, comença amb la tramitació censal, constitució d’empresa, contracte, però sobretot, amb una idea general del que som, on volem arribar i amb qui comptem per fer-ho…

Perquè darrere de tot projecte empresarial o individual són necessàries la realització de múltiples gestions i obligacions amb les Administracions Públiques i amb tercers, però també una fulla de ruta i un equip de professionals que recolzi el projecte, que el defensi i entengui les necessitats d’un professional o petit empresari.

Amb una visió multidisciplinar i amb l’experiència acumulada per la nostra firma i els professionals que la integren, facilitem l’inici de qualsevol projecte professional o empresarial, aconsellant la solució òptima als nostres clients i adaptant la nostra feina a les seves necessitats per ajudar a fer créixer els projectes en fase embrionària.