Dret Mercantil

 • Constitució de societats, associacions i altres figures associatives mercantils.
 • Assessorament en la vida social: assistència i assessorament a juntes d’accionistes i de socis, assistència i assessorament a consells d’administració i òrgans de govern. Actes, certificacions i elevació a document públic. Poders.
 • Modificacions i adaptacions d’estatuts socials. Reglaments de juntes i consells. Codis de bones pràctiques.
 • Secretariat de consells d’administració i òrgans de govern.
 • Dissolució i liquidació de societats i altres figures associatives mercantils.
 • Pactes d’accionistes: restriccions a la transmissibilitat, matèries reservades, majories qualificades, polítiques de dividends, polítiques d’inversió, situacions de bloqueig.
 • Protocols familiars: regulació de les relacions entre les famílies, els grups d’accionistes o els grups familiars. Polítiques de contractació laboral de familiars. Polítiques de govern i de successió. Òrgans de govern corporatiu. Consell de família. Relleu generacional. Polítiques d’inversió i repartiment de resultats. Modificacions estatutàries.
 • Contractació mercantil en general: compravenda, arrendament, leasing, renting, distribució, agència, fabricació, etc.
 • Contractació mercantil, especialment en els sectors:
  • Construcció: obra, urbanització, gestió, inversió, etc.
  • Lloguer: locals, habitatges, naus, fàbriques, maquinària, terrenys, etc.
  • TIC: desenvolupament, llicència, cessió, propietat intel·lectual i industrial, etc.
  • Farmàcia: desenvolupament, llicència, cessió, fabricació, propietat intel·lectual i industrial, etc.
  • Biotecnologia: R+D+i, desenvolupament, llicència, cessió, fabricació, propietat intel·lectual i industrial, etc.
 • Govern corporatiu: assessorament a l’òrgan d’administració social.
 • Reorganitzacions i operacions empresarials: compravenda, arrendament, fusions, absorcions, adquisicions, aportacions de branca d’activitat, negociacions i, en general, transaccions empresarials.

IMB Grup és un despatx multidisciplinari que presta serveis integrals a l’empresa i a les persones.

 • Auditoria preventiva i auditories mercantils.
 • Assessorament als socis en la constitució de societats, associacions i altres figures associatives mercantils.
 • Assessorament als socis en la vida social: juntes d’accionistes i de socis, consells d’administració i òrgans de govern. Poders.
 • Assessorament als socis en la dissolució i liquidació de societats i altres figures associatives mercantils.
 • Assessorament als socis sobre pactes d’accionistes: restriccions a la transmissibilitat, matèries reservades, majories qualificades, polítiques de dividends, polítiques d’inversió, situacions de bloqueig.
 • Assessorament al grup familiar en protocols familiars: regulació de les relacions entre les famílies, els grups d’accionistes o els grups familiars. Polítiques de contractació laboral de familiars. Polítiques de govern i de successió. Òrgans de govern corporatiu. Consell de família. Relleu generacional. Polítiques d’inversió i repartiment de resultats. Modificacions estatutàries.
 • Govern corporatiu: assessorament a consellers i administradors.
 • Reorganitzacions i operacions empresarials: assessorament als socis en processos de compravenda, arrendaments, fusions, absorcions, adquisicions, aportacions de branca d’activitat, negociacions i, en general, transaccions empresarials.
 • Assessorament personal en processos de separació de socis, bloqueig social i falta de pau social.