Dret Laboral

 • Assessorament i gestió global d’empreses
 • Assessorament a treballadors
 • Auditories laborals
 • Reestructuració d’empreses
 • Reorganitzacions societàries i descentralització productiva
 • Negociació col·lectiva
 • Recursos humans
 • Relacions laborals
 • Prevenció de riscos laborals
 • Retribucions i pensions
 • Règims especials de la Seguretat Social
 • Alts directius
 • Assessorament i representació en inspeccions laborals
 • Actuacions davant l’Administració Pública
 • Procediments contenciosos administratius
 • Direcció de contenciosos davant l’ordre social

IMB Grup, advocats, economistes i consultors que presten un servei integral a les PIME i a les persones.