Dret Internacional

Dret Internacional Fiscal
 • Disseny, assessorament, planificació i manteniment d’estructures internacionals.
 • Constitució de filials.
 • Establiments Permanents.
 • Aplicació de convenis per evitar la Doble imposició Internacional (CDI).
 • Dissenys de paquets retributius expatriats.
 • Règims especials de desplaçats/expatriats.
 • Transfer pricing.
 • Contractes matriu – filial
Dret Internacional Mercantil

Consultoria sobre la implantació de filials a l’estranger/ internacionalització empresarial:

 • Selecció del mercat/país
 • Anàlisis previ del mercat. Posada en contacte amb partners locals
 • Anàlisis i desenvolupament de l’estratègia
 • Cerca de finançament
 • Implementació i seguiment
Internacionalización Empresarial IMB
Dret Internacional Familiar
 • Divorcis amb component internacionals, adopcions.
 • Execució de sentencies estrangeres a l’Estat espanyol i sentencies espanyoles a l’estranger.