Dret de familia

Mediació familiar

  • Trencaments familiars, matrimonials i de parelles de fet
  • Divorcis i separacions
  • Modificacions de sentències
  • Execucions de sentències

Nul·litats civils

  • Reclamacions de paternitat, especialistes en monoparentalisme.
  • Retirada de custòdia i desemparaments, guardes i acolliments familiars. Oposicions a resolucions de la DGAIA. Especialistes en drets dels nens i els adolescents
  • Successions.
  • Adopcions nacionals i internacionals i coadopcions.
  • Especialistes en famílies monoparentals i homoparentals.