Consultoria Informàtica

Ajudem els nostres clients a construir el seu futur mitjançant la consultoria, el disseny, la implantació, el manteniment i la gestió de sistemes d’informació.

Opennet neix amb l’objectiu de modernitzar les estructures d’informació dels despatxos professionals i de la petita i mitjana empresa.

Oferim agilitat en la capacitat de resposta i solucions fàcils d’implantar en l’estructura empresarial actual.

En un mercat globalitzat, les solucions àgils, intuïtives i amb sentit comú són imprescindibles per garantir l’adaptació de les organitzacions als canvis constants a què ens sotmet l’entorn empresarial.

Serveis OPENNET

Opennet

Opennet

 • Disseny i implantació de xarxes informàtiques i comunicacions
 • Tecnologies d’Internet i intranet: correu electrònic, web i videoconferència
 • Telefonia IP, xarxes Wi-Fi
 • ERP – Programari de gestió integrada empresarial: comptabilitat, facturació, producció i logística
 • Disseny i planificació de solucions de seguretat informàtica
 • Registre de dominis, allotjament, disseny web i comerç electrònic
 • Sistemes de cablatge estructurat, electrònica de xarxa, servidors, PC, perifèrics
 • Sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI)
 • Sistemes de back-up
 • Sistemes antivirus
 • Servidors d’accés remot segurs.

Consultoria

Analitzem les necessitats de comunicació i de flux de treball de les organitzacions i proposem solucions en electrònica de LAN, arquitectura de servidors i comunicacions.

També analitzem les necessitats d’informació de cada organització i estudiem les plataformes informàtiques del mercat que més s’hi ajustin. Dissenyem els plans d’implantació dels nous sistemes informàtics de gestió i acompanyem les empreses durant tot el procés de selecció, implantació i manteniment de la plataforma.

Internet

Oferim connexió de pimes a Internet mitjançant la reserva de dominis i la contractació de plans d’allotjament de pàgines web (hosting) específics per a cada empresa, com també tots els serveis addicionals que es puguin necessitar en la implantació d’Internet en les organitzacions (disseny de pàgines web, programari de comerç electrònic, etc.).

Dominis
Hosting
Disseny Web i e-commerce

Sistemes / Aplicacions

Tant si disposa d’una oficina petita com si té una empresa amb diverses delegacions, una bona xarxa informàtica és la millor eina per al tractament de la informació.

A Opennet, podem dur a terme el seu projecte de xarxa informàtica LAN, des del cablatge estructurat que integra dades i telefonia fins a l’accés a Internet i la connexió entre delegacions amb una xarxa única (VPN).

Xarxa Informàtica LAN
VPN – Xarxa Privada Virtual