IMBgrup | ÀREES DE PRÀCTICA

IMB Grup s’estructura en diverses àrees que funcionen d’una manera autònoma alhora que participen del treball multidisciplinari de tot l’equip.

D’aquesta manera, podem sumar l’especialització en el tractament de les matèries i la visió global que el treball en equip ens aporta; amb aquest sistema de treball, aconseguim una resposta adequada a les demandes dels nostres clients.

 • Dret Laboral

  Normes jurídiques que regulen el treball humà fet d’una manera lliure, per compte aliè, amb relació de dependència i a canvi d’una contraprestació.

 • Dret de Familia

  Normes jurídiques que regulen les relacions personals i patrimonials dels membres que integren la família, entre si i amb relació a tercers.

 • Dret Tributari

  Normes jurídiques que regulen el poder tributari per obtenir ingressos de particulars que serveixin per sufragar la despesa pública.

 • Dret Civil

  Normes jurídiques que regulen les relacions patrimonials i els vincles subjectius de les persones.

 • Dret Internacional

  Normes jurídiques destinades a regular les relacions externes entre subjectes sobirans, els Estats i d’altres subjectes.

 • Dret Mercantil

  Normes jurídiques que regulen els comerciants en l’exercici de la seva professió, els actes del comerç legalment qualificats com a tals i les relacions jurídiques que se’n deriven.

 • Consultoria i Finances

  Coneixement i assessorament específic en una àrea i activitats relacionades per intercanviar béns de capital.