Novedad legislativa. Real Decreto Ley 3/2014.

El pasado día 1 de marzo de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida. Lo principal a destacar del referido texto legal son las novedades legislativas en materia de cotizaciones a la Seguridad […]

El Ple del TC ha admès a tràmit tres noves qüestions d’inconstitucionalitat formulades per l’Audiència Nacional

El Ple del TC ha admès a tràmit tres noves qüestions d’inconstitucionalitat formulades per l’Audiència Nacional, el TSJ de Castella i Lleó i un jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona contra la supressió de la paga ‘extra’ de Nadal dels empleats públics en 2012. Aquesta admissió a tràmit, que no suposa pronunciament algun sobre el fons […]

Deducción fiscal

Monetització de les deduccions fiscals per R+D

Es podran recuperar monetàriament les deduccions fiscals per Recerca i Desenvolupament que no s’hagin pogut deduir per insuficiència de quota o senzillament perquè l’empresa no genera beneficis

IMB Abogados, Economistas y Consultores

Avantprojecte de llei en temes de dret de família

El govern ha presentat el seu avantprojecte de llei en temes de dret de família. La reforma proposa algunes novetats significatives, com la possibilitat que el Jutge pugui imposar una custòdia compartida tot i que els progenitors no l’hagin demanat o de la custòdia amb ús altern de la vivenda. És una reforma amb una visió […]

No hi ha resultats

Ho sentim, no hi ha entrades que coincideixin amb els teus criteris de cerca