Mabia acreditada com analista d’Euronext a Espanya

Mabia, líder independent en Equity Reseach al Mercat Alternatiu Borsari, ha estat seleccionada com partner de Euronext a Espanya per oferir un servei de valoració d’empreses dins del programa Trade & Leverage. La iniciativa creada en 2013 per un equip de professionals de IMB Grup, ofereix un servei independent d’anàlisi financera i de research de les companyies que cotitzen, o tenen les característiques potencials per fer-ho, en un mercat alternatiu (MAB, Euronext…). […]

El Tribunal Suprem confirmarà qui paga l’impost dels préstecs hipotecaris el 5 de novembre.

El Tribunal Suprem dictarà una sentència ferma sobre qui ha d’encarregar-se de pagar l’impost d’actes jurídics documentats dels préstecs hipotecaris el dia 5 de novembre. La polèmica, ja arrelada des que el TS va qualificar d’abusiu el fet que els clients carreguessin amb totes les despeses hipotecàries, ha arribat al seu extrem quan aquest ha […]

Renovació del codi LEI

¿Què és el codi LEI? (Legal Entity identifier) Tota persona jurídica és requerida per la normativa MiFIR a ser identificada mitjançant un codi LEI en cadascuna de les transaccions que les entitats subjectes han d´informar als diferents organismes reguladors. LEI és un codi únic per a la identificació de cada entitat que realitza transaccions en instruments financers admesos a negociació com a operacions de repos, derivats […]

Acció subvenciona Start-ups tenològiques fins a 75 mil euros

Acció, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya, ofereix una subvenció per donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials de la seva activitat empresarial. Poden beneficiar-se d’aquesta subvenció empreses emergents amb tecnologia pròpia, aquestes han de comptar amb un mínim de 3 mesos de vida des de la seva […]

El Tribunal Suprem declara exemptes de l’IRPF les prestacions per maternitat.

El passat 3 d’octubre la Secció Segona de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem va donar a conèixer el contingut de la sentència que ha establert com a doctrina legal que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.” Aquesta sentència […]

El Tribunal Suprem confirmarà qui paga l’impost dels préstecs hipotecaris el 5 de novembre.

El Tribunal Suprem dictarà una sentència ferma sobre qui ha d’encarregar-se de pagar l’impost d’actes jurídics documentats dels préstecs hipotecaris el dia 5 de novembre. La polèmica, ja arrelada des que el TS va qualificar d’abusiu el fet que els clients carreguessin amb totes les despeses hipotecàries, ha arribat al seu extrem quan aquest ha […]

Renovació del codi LEI

¿Què és el codi LEI? (Legal Entity identifier) Tota persona jurídica és requerida per la normativa MiFIR a ser identificada mitjançant un codi LEI en cadascuna de les transaccions que les entitats subjectes han d´informar als diferents organismes reguladors. LEI és un codi únic per a la identificació de cada entitat que realitza transaccions en instruments financers admesos a negociació com a operacions de repos, derivats […]

Acció subvenciona Start-ups tenològiques fins a 75 mil euros

Acció, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya, ofereix una subvenció per donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials de la seva activitat empresarial. Poden beneficiar-se d’aquesta subvenció empreses emergents amb tecnologia pròpia, aquestes han de comptar amb un mínim de 3 mesos de vida des de la seva […]

El Tribunal Suprem declara exemptes de l’IRPF les prestacions per maternitat.

El passat 3 d’octubre la Secció Segona de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem va donar a conèixer el contingut de la sentència que ha establert com a doctrina legal que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.” Aquesta sentència […]

Liquidació d’una societat patrimonial. Cas pràctic

Si la seva empresa és propietària d’una societat amb immobles que va a liquidar-se i va a repartir el patrimoni corresponent entre els socis, la tributació per aquesta operació en el seu Impost de societats funciona de la manera següent. Per a la societat que es liquida Benefici. Si una filial de la seva empresa es liquida, […]