Ciberseguretat

El funcionament dels mercats resulta greument afectat per les amenaces i atacs dels ciberdelinqüents i hacktivistes al ciberespai a través de l’accés il·lícit a sistemes informàtics, intercepció de dades, interferències en el funcionament d’un sistema informàtic, etc. Per oferir una resposta coordinada davant els atacs globals, neix la necessitat de crear estratègies conjuntes internacionals i […]

Registre de la jornada laboral; evitant les hores extraordinàries impagades

Es preveu la seva entrada en vigor en els propers mesos Novament està sobre la taula del Govern la prioritat d’establir un registre de la jornada laboral dels treballadors. Com recordaran, fa uns anys, es va imposar temporalment la tesi de la Seguretat Social i de la Inspecció de Treball. Això implicava que tots els […]

Com sol·licito la devolució de la tributació de les prestacions per maternitat?

Prestacions per maternitat El passat 3 d’octubre de 2018 el Tribunal Suprem (TS) va fixar, en la sentència 1462/2018, com a doctrina legal que “Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la seguretat social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”. La Direcció General de Tributs (DGT) interpreta que aquesta doctrina […]

El Govern intervé convertint als bancs en subjecte passiu de l’impost AJD.

Es preveuen més recursos en el futur en l’especial en les instàncies europees La recent situació d’incertesa i inseguretat jurídica generada pel Tribunal Suprem ha derivat en una intervenció legislativa per part del Govern. El Govern qualifica aquesta situació com a extraordinària i d’urgent necessitat.  Considera que fixar un marc jurídic estable i clar és fonamental […]

¿Quina és la Doctrina del Tribunal Suprem en relació a les cistelles de nadal?

El Tribunal Suprem torna a reiterar que el lliurament de les cistelles de Nadal, és la millor forma de demostrar la seva existència com a condició més beneficiosa per als treballadors. En la recent sentència de data 12 de juliol de 2018, es dirimeix un conflicte col·lectiu per al reconeixement com a condició més beneficiosa el […]

Registre de la jornada laboral; evitant les hores extraordinàries impagades

Es preveu la seva entrada en vigor en els propers mesos Novament està sobre la taula del Govern la prioritat d’establir un registre de la jornada laboral dels treballadors. Com recordaran, fa uns anys, es va imposar temporalment la tesi de la Seguretat Social i de la Inspecció de Treball. Això implicava que tots els […]

Com sol·licito la devolució de la tributació de les prestacions per maternitat?

Prestacions per maternitat El passat 3 d’octubre de 2018 el Tribunal Suprem (TS) va fixar, en la sentència 1462/2018, com a doctrina legal que “Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la seguretat social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”. La Direcció General de Tributs (DGT) interpreta que aquesta doctrina […]

El Govern intervé convertint als bancs en subjecte passiu de l’impost AJD.

Es preveuen més recursos en el futur en l’especial en les instàncies europees La recent situació d’incertesa i inseguretat jurídica generada pel Tribunal Suprem ha derivat en una intervenció legislativa per part del Govern. El Govern qualifica aquesta situació com a extraordinària i d’urgent necessitat.  Considera que fixar un marc jurídic estable i clar és fonamental […]

¿Quina és la Doctrina del Tribunal Suprem en relació a les cistelles de nadal?

El Tribunal Suprem torna a reiterar que el lliurament de les cistelles de Nadal, és la millor forma de demostrar la seva existència com a condició més beneficiosa per als treballadors. En la recent sentència de data 12 de juliol de 2018, es dirimeix un conflicte col·lectiu per al reconeixement com a condició més beneficiosa el […]

Mabia acreditada com analista d’Euronext a Espanya

Mabia, líder independent en Equity Reseach al Mercat Alternatiu Borsari, ha estat seleccionada com partner de Euronext a Espanya per oferir un servei de valoració d’empreses dins del programa Trade & Leverage. La iniciativa creada en 2013 per un equip de professionals de IMB Grup, ofereix un servei independent d’anàlisi financera i de research de les companyies que cotitzen, o tenen les característiques potencials per fer-ho, en un mercat alternatiu (MAB, Euronext…). […]