IMBgrup | Informes i Publicacions

IMB Grup s’estructura en diverses àrees que funcionen d’una manera autònoma alhora que participen del treball multidisciplinari de tot l’equip.