AEAT

Modificacions introduïdes amb l’aprovació dels nous models de declaració de l’IRPF i IP

OM HAC/277/2019, BOE 13-3-19 S’aproven els nous models de declaració, que han d’utilitzar tant els contribuents obligats a declarar en l’exercici 2018, per un o per tots dos impostos, com aquells contribuents de l’IRPF no obligats a declarar que sol·licitin la devolució derivada de la normativa d’aquest impost que, si escau, els correspongui. Impost de […]

RDL 8/2019, lluita contra la precarietat laboral i més protecció social

S’ha publicat el Reial Decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. Aquesta normativa novament implica la creació d’una sèrie de mesures importants en l’àmbit laboral; Modificació de la regulació del subsidi per desocupació per a majors de […]

Reial decret llei per a augmentar la igualtat en àmbit laboral.

El Consell de Ministres de el passat divendres 1 de març ha aprovat un Reial decret llei de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en l’ocupació i l’ocupació. L’objectiu és eliminar la bretxa salarial i garantir el dret de treballadors i treballadores a la conciliació i la coresponsabilitat. Després de la publicació de […]

Revaloració de les pensions públiques i novetats en matèria de Seguretat Social

El passat 29 de desembre es va publicar en el Boletín Oficial del Estado, el Reial Decret Llei per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents 28/2018. Distingint per blocs temàtics, les principals novetats que recull aquesta normativa són; 1. Novetats en matèria de cotització a la Seguretat Social. La base […]

Nova regulació per a protegir les nostres dades personals i drets digitals.

La Prefectura de l’Estat va publicar el passat dia 7 de desembre de 2018, la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Aquesta norma sorgeix per a adaptar a la normativa espanyola el contingut de el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. Aquest reglament europeu s’ocupa […]

AEAT

Modificacions introduïdes amb l’aprovació dels nous models de declaració de l’IRPF i IP

OM HAC/277/2019, BOE 13-3-19 S’aproven els nous models de declaració, que han d’utilitzar tant els contribuents obligats a declarar en l’exercici 2018, per un o per tots dos impostos, com aquells contribuents de l’IRPF no obligats a declarar que sol·licitin la devolució derivada de la normativa d’aquest impost que, si escau, els correspongui. Impost de […]

RDL 8/2019, lluita contra la precarietat laboral i més protecció social

S’ha publicat el Reial Decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. Aquesta normativa novament implica la creació d’una sèrie de mesures importants en l’àmbit laboral; Modificació de la regulació del subsidi per desocupació per a majors de […]

Reial decret llei per a augmentar la igualtat en àmbit laboral.

El Consell de Ministres de el passat divendres 1 de març ha aprovat un Reial decret llei de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en l’ocupació i l’ocupació. L’objectiu és eliminar la bretxa salarial i garantir el dret de treballadors i treballadores a la conciliació i la coresponsabilitat. Després de la publicació de […]

Revaloració de les pensions públiques i novetats en matèria de Seguretat Social

El passat 29 de desembre es va publicar en el Boletín Oficial del Estado, el Reial Decret Llei per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents 28/2018. Distingint per blocs temàtics, les principals novetats que recull aquesta normativa són; 1. Novetats en matèria de cotització a la Seguretat Social. La base […]

Nova regulació per a protegir les nostres dades personals i drets digitals.

La Prefectura de l’Estat va publicar el passat dia 7 de desembre de 2018, la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Aquesta norma sorgeix per a adaptar a la normativa espanyola el contingut de el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. Aquest reglament europeu s’ocupa […]