Salari mínim interprofessional

En el BOE del dia 05 de febrer de 2020 s’ha publicat el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrer, en el que s’estableixen les quanties del salari mínim interprofessional que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2020, tant pels treballadors fixos, com temporals, temporers i empleats de la llar. La […]

Exempció en l’IVA d’un habitatge amb ús mixt: particular i professional

La Direcció General de Tributs en el cas d’una persona física, que arrenda amb la seva parella un habitatge, la qual va a ser destinada en un 60% a aquesta finalitat i en un 40% com a lloc on dur a terme una activitat professional. En el contracte es fixa el preu, separant l’import corresponent […]

Exención en el IVA de una vivienda con uso mixto: particular y profesional

La Dirección General de Tributos en el caso de una persona física, que arrienda junto a su pareja una vivienda, la cual va a ser destinada en un 60% a dicho fin y en un 40% como lugar donde lleva​r a cabo una actividad profesional. En el contrato se fija el precio, separándose el importe […]

Necessitat de permís de conduir per circular amb determinats patinets elèctrics

L’acusat va ser denunciat per un agent de la Policia Local quan anava circulant amb el seu patinet elèctric per no disposar de permís de conducció. El Jutjat Penal Càceres va sentenciar que el vehicle tenia la consideració de ciclomotor, que exigeix ​​la tinença de permís o llicència per a la seva conducció, però va […]

Pla d’igualtat

El proper 6 de març de 2020 és la data límit perquè les empreses amb més de 150 treballadors disposin d’un pla d’igualtat i, al mateix temps, és el compte enrere per a les empreses amb més de 100 treballadors, que tindran un any per desenvolupar i implementar el seu pla. l’ 1 de març […]

Salari mínim interprofessional

En el BOE del dia 05 de febrer de 2020 s’ha publicat el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrer, en el que s’estableixen les quanties del salari mínim interprofessional que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2020, tant pels treballadors fixos, com temporals, temporers i empleats de la llar. La […]

Exempció en l’IVA d’un habitatge amb ús mixt: particular i professional

La Direcció General de Tributs en el cas d’una persona física, que arrenda amb la seva parella un habitatge, la qual va a ser destinada en un 60% a aquesta finalitat i en un 40% com a lloc on dur a terme una activitat professional. En el contracte es fixa el preu, separant l’import corresponent […]

Exención en el IVA de una vivienda con uso mixto: particular y profesional

La Dirección General de Tributos en el caso de una persona física, que arrienda junto a su pareja una vivienda, la cual va a ser destinada en un 60% a dicho fin y en un 40% como lugar donde lleva​r a cabo una actividad profesional. En el contrato se fija el precio, separándose el importe […]

Necessitat de permís de conduir per circular amb determinats patinets elèctrics

L’acusat va ser denunciat per un agent de la Policia Local quan anava circulant amb el seu patinet elèctric per no disposar de permís de conducció. El Jutjat Penal Càceres va sentenciar que el vehicle tenia la consideració de ciclomotor, que exigeix ​​la tinença de permís o llicència per a la seva conducció, però va […]

Pla d’igualtat

El proper 6 de març de 2020 és la data límit perquè les empreses amb més de 150 treballadors disposin d’un pla d’igualtat i, al mateix temps, és el compte enrere per a les empreses amb més de 100 treballadors, que tindran un any per desenvolupar i implementar el seu pla. l’ 1 de març […]