Acció subvenciona Start-ups tenològiques fins a 75 mil euros

Acció, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya, ofereix una subvenció per donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials de la seva activitat empresarial. Poden beneficiar-se d’aquesta subvenció empreses emergents amb tecnologia pròpia, aquestes han de comptar amb un mínim de 3 mesos de vida des de la seva constitució i fins a 3 anys de vida en el moment de la sol·licitud. Un requisit indispensable és que almenys el 50% de les participacions de l’empresa siguin propietat d’emprenedors.

La cobertura de la subvenció comprèn el 75% del cost subvencionable, amb un màxim de 75.000€ i l´assessorament de 2 tutors, amb un mínim de 5 reunions de 2 hores de durada, aquest assessorament està valorat en 2.000€. Dins dels costos subvencionables trobem els relacionats amb direcció, administració, desenvolupament de producte i serveis, gestió d’operacions, comercial i vendes. El cost subvencionable mínim acceptat és de 60.000€ i el 80% de l’ajuda econòmica es pagarà en modalitat de bestreta sense necessitat de constituir garanties. El termini màxim per a la sol·licitud d’aquesta ajuda és el dia 15 de novembre de 2018.

A IMB Grup comptem amb una àmplia experiència en l’assessorament i sol·licitud de subvencions a Acció, per a qualsevol consulta sobre aquesta o una altra ajuda relacionada no dubti a contactar-nos.

 

Bases legals Ajut Startup Capital

Departament Fiscal IMB Grup

 

Share Button