A l’hora de buscar feina, he d’informar l’empresa que em contractarà que tinc una discapacitat?

Ningú no està obligat a declarar el seu estat de salut a l’hora de buscar feina. Ara bé, d’una banda, l’article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals estableix l’obligació de l’empresari d’adequar el lloc de feina a la persona; és a dir, a les circumstàncies físiques i personals de cada treballador.

Share Button